İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde çalışan personelimizin sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlamak, çalışanların bireysel sorumlulukları ile İSG bilincini arttırmak.

İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak.

Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak.

Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncelleyerek; İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları “Sıfır Kaza” hedefine ulaştırmak.