Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikamız

Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek kirletici atıkların asgari miktarda olmasını ve çevresine zararlı hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını ve atıkların tanımlı ve uygun alanlara atılmasını sağlamak.

Kirletme etkisini sıfıra indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmek.

Gerçekleştirilen tüm çalışmaların çevreye etkisi olduğu bilinciyle, temiz çevre, sağlıklı insan, verimli çalışma, kaliteli ürün prensiplerinden taviz vermemek.

Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması süreçlerini yürüterek “Sıfır Çevre Kirliliği” hedefine ulaşmak ve böylelikle doğal kaynaklarımızın doğru ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak.

Enerjiyi verimliliğini artırmaya yönelik faaliyet ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve kaynağı sağlamak.

Çevre kirliliğine sebebiyet verecek her durum karşısında öngörülmüş önleyici faaliyetleri uygulamak.